Chinese characters statistics for 活着 by 余华

Columns: Hanzi, counts, HSK level, percentage in text

matthias@tower:~/Chinesisch/Text analyser$ python3 chinese_text_analyser.py ~/Audiobooks/Huozhe/huozhe.txt 
# Discarded characters: ['\n', ' ', '*', ',', '-', '.', '/', ':', '=', '@', 'E', 'T', 'a', 'c', 'd', 'h', 'i', 'l', 'm', 'o', 'p', 'r', 's', 't', 'u', 'w', 'x', 'z', '―', '’', '“', '”', '…', '┪', '\u3000', '、', '。', '《', '》', '『', '』', ',', ':', ';', '?', 'A', 'J', 'K', 'Q']
# Total count: 76348
我	 3107	1	4.0695
了	 2502	1	3.2771
的	 1881	1	2.4637
一	 1691	1	2.2149
是	 1232	1	1.6137
他	 1087	1	1.4237
说	 1081	1	1.4159
来	 1062	1	1.3910
不	 1019	1	1.3347
家	  961	1	1.2587
里	  903	1	1.1827
在	  874	1	1.1448
有	  824	1	1.0793
去	  801	1	1.0491
看	  798	1	1.0452
人	  784	1	1.0269
上	  766	1	1.0033
子	  659	1	0.8632
这	  623	1	0.8160
个	  580	1	0.7597
她	  580	1	0.7597
那	  563	1	0.7374
们	  509	1	0.6667
都	  508	1	0.6654
下	  454	1	0.5946
你	  451	1	0.5907
时	  441	1	0.5776
没	  432	1	0.5658
么	  393	1	0.5147
后	  364	1	0.4768
出	  363	1	0.4755
想	  359	1	0.4702
起	  347	1	0.4545
二	  342	1	0.4479
天	  332	1	0.4349
对	  291	1	0.3811
和	  279	1	0.3654
生	  279	1	0.3654
好	  268	1	0.3510
回	  262	1	0.3432
喜	  257	1	0.3366
大	  247	1	0.3235
会	  238	1	0.3117
样	  235	1	0.3078
老	  234	1	0.3065
听	  213	1	0.2790
多	  211	1	0.2764
叫	  186	1	0.2436
什	  178	1	0.2331
前	  178	1	0.2331
话	  172	1	0.2253
面	  169	1	0.2214
几	  167	1	0.2187
些	  158	1	0.2069
吃	  156	1	0.2043
打	  155	1	0.2030
住	  153	1	0.2004
点	  150	1	0.1965
小	  146	1	0.1912
开	  144	1	0.1886
能	  144	1	0.1886
女	  141	1	0.1847
年	  140	1	0.1834
坐	  136	1	0.1781
气	  136	1	0.1781
站	  136	1	0.1781
儿	  114	1	0.1493
先	  113	1	0.1480
再	  111	1	0.1454
候	  107	1	0.1401
怎	  99	1	0.1297
水	  94	1	0.1231
睡	  91	1	0.1192
脑	  91	1	0.1192
谁	  91	1	0.1192
十	  90	1	0.1179
钱	  88	1	0.1153
很	  83	1	0.1087
衣	  83	1	0.1087
觉	  83	1	0.1087
做	  81	1	0.1061
四	  80	1	0.1048
学	  78	1	0.1022
见	  77	1	0.1009
中	  75	1	0.0982
高	  74	1	0.0969
日	  72	1	0.0943
医	  71	1	0.0930
兴	  70	1	0.0917
服	  67	1	0.0878
三	  66	1	0.0864
分	  58	1	0.0760
米	  57	1	0.0747
饭	  56	1	0.0733
现	  53	1	0.0694
少	  52	1	0.0681
月	  50	1	0.0655
哪	  46	1	0.0603
亮	  44	1	0.0576
喝	  44	1	0.0576
块	  44	1	0.0576
买	  43	1	0.0563
五	  42	1	0.0550
太	  42	1	0.0550
姐	  39	1	0.0511
师	  39	1	0.0511
呢	  38	1	0.0498
飞	  36	1	0.0472
作	  35	1	0.0458
火	  34	1	0.0445
西	  34	1	0.0445
吗	  33	1	0.0432
热	  33	1	0.0432
菜	  33	1	0.0432
今	  32	1	0.0419
工	  32	1	0.0419
明	  32	1	0.0419
午	  31	1	0.0406
岁	  31	1	0.0406
院	  31	1	0.0406
书	  27	1	0.0354
国	  26	1	0.0341
校	  26	1	0.0341
桌	  26	1	0.0341
车	  26	1	0.0341
同	  25	1	0.0327
本	  25	1	0.0327
认	  25	1	0.0327
七	  23	1	0.0301
字	  20	1	0.0262
欢	  20	1	0.0262
东	  19	1	0.0249
请	  19	1	0.0249
八	  17	1	0.0223
名	  17	1	0.0223
冷	  16	1	0.0210
爱	  16	1	0.0210
写	  14	1	0.0183
茶	  14	1	0.0183
关	  13	1	0.0170
商	  12	1	0.0157
喂	  12	1	0.0157
识	  12	1	0.0157
六	  11	1	0.0144
雨	  11	1	0.0144
店	  10	1	0.0131
机	  10	1	0.0131
果	   9	1	0.0118
语	   9	1	0.0118
北	   8	1	0.0105
电	   8	1	0.0105
漂	   7	1	0.0092
狗	   7	1	0.0092
租	   7	1	0.0092
友	   6	1	0.0079
客	   6	1	0.0079
影	   5	1	0.0065
昨	   5	1	0.0065
椅	   5	1	0.0065
猫	   5	1	0.0065
系	   5	1	0.0065
九	   4	1	0.0052
习	   3	1	0.0039
期	   3	1	0.0039
钟	   3	1	0.0039
星	   2	1	0.0026
视	   2	1	0.0026
读	   2	1	0.0026
谢	   2	1	0.0026
零	   2	1	0.0026
妈	   1	1	0.0013
朋	   1	1	0.0013
汉	   1	1	0.0013
着	 1031	2	1.3504
到	  920	2	1.2050
就	  818	2	1.0714
也	  525	2	0.6876
走	  504	2	0.6601
得	  402	2	0.5265
还	  395	2	0.5174
过	  379	2	0.4964
长	  368	2	0.4820
要	  316	2	0.4139
道	  306	2	0.4008
手	  282	2	0.3694
知	  234	2	0.3065
两	  229	2	0.2999
眼	  215	2	0.2816
自	  215	2	0.2816
身	  205	2	0.2685
笑	  196	2	0.2567
给	  187	2	0.2449
让	  179	2	0.2345
可	  154	2	0.2017
跑	  153	2	0.2004
问	  145	2	0.1899
进	  138	2	0.1808
孩	  134	2	0.1755
从	  130	2	0.1703
别	  125	2	0.1637
吧	  118	2	0.1546
快	  112	2	0.1467
动	  110	2	0.1441
事	  107	2	0.1401
门	  104	2	0.1362
以	  101	2	0.1323
睛	  100	2	0.1310
羊	  100	2	0.1310
贵	  98	2	0.1284
完	  93	2	0.1218
体	  89	2	0.1166
床	  87	2	0.1140
边	  86	2	0.1126
次	  84	2	0.1100
常	  83	2	0.1087
为	  82	2	0.1074
旁	  80	2	0.1048
牛	  77	2	0.1009
向	  75	2	0.0982
路	  75	2	0.0982
真	  71	2	0.0930
穿	  68	2	0.0891
最	  61	2	0.0799
病	  61	2	0.0799
黑	  60	2	0.0786
它	  58	2	0.0760
外	  57	2	0.0747
送	  57	2	0.0747
晚	  55	2	0.0720
找	  54	2	0.0707
间	  53	2	0.0694
张	  51	2	0.0668
每	  51	2	0.0668
累	  51	2	0.0668
等	  50	2	0.0655
便	  49	2	0.0642
意	  49	2	0.0642
慢	  48	2	0.0629
新	  48	2	0.0629
正	  48	2	0.0629
第	  47	2	0.0616
红	  46	2	0.0603
白	  45	2	0.0589
远	  45	2	0.0589
比	  44	2	0.0576
行	  43	2	0.0563
早	  41	2	0.0537
经	  41	2	0.0537
丈	  40	2	0.0524
告	  40	2	0.0524
男	  40	2	0.0524
答	  40	2	0.0524
步	  39	2	0.0511
诉	  38	2	0.0498
跳	  37	2	0.0485
已	  36	2	0.0472
准	  28	2	0.0367
公	  27	2	0.0354
房	  27	2	0.0354
肉	  26	2	0.0341
蛋	  25	2	0.0327
近	  25	2	0.0327
卖	  24	2	0.0314
始	  24	2	0.0314
望	  24	2	0.0314
瓜	  23	2	0.0301
离	  23	2	0.0301
雪	  23	2	0.0301
场	  22	2	0.0288
错	  22	2	0.0288
忙	  21	2	0.0275
百	  21	2	0.0275
鸡	  21	2	0.0275
篮	  19	2	0.0249
玩	  18	2	0.0236
情	  17	2	0.0223
色	  17	2	0.0223
帮	  16	2	0.0210
汽	  16	2	0.0210
所	  15	2	0.0196
报	  15	2	0.0196
踢	  15	2	0.0196
夫	  14	2	0.0183
左	  13	2	0.0170
弟	  13	2	0.0170
件	  12	2	0.0157
右	  12	2	0.0157
号	  12	2	0.0157
备	  12	2	0.0157
息	  12	2	0.0157
斤	  12	2	0.0157
元	  11	2	0.0144
千	  11	2	0.0144
思	  11	2	0.0144
洗	  10	2	0.0131
游	  10	2	0.0131
因	   9	2	0.0118
教	   9	2	0.0118
运	   9	2	0.0118
歌	   8	2	0.0105
非	   8	2	0.0105
介	   7	2	0.0092
员	   7	2	0.0092
唱	   7	2	0.0092
奶	   7	2	0.0092
室	   6	2	0.0079
懂	   6	2	0.0079
共	   5	2	0.0065
姓	   5	2	0.0065
纸	   5	2	0.0065
药	   5	2	0.0065
阴	   5	2	0.0065
乐	   4	2	0.0052
船	   4	2	0.0052
表	   4	2	0.0052
课	   4	2	0.0052
足	   4	2	0.0052
迎	   4	2	0.0052
妻	   3	2	0.0039
试	   3	2	0.0039
颜	   3	2	0.0039
哥	   2	2	0.0026
宜	   2	2	0.0026
票	   2	2	0.0026
务	   1	2	0.0013
希	   1	2	0.0013
晴	   1	2	0.0013
考	   1	2	0.0013
鱼	   1	2	0.0013
地	  491	3	0.6431
头	  337	3	0.4414
把	  326	3	0.4270
又	  278	3	0.3641
心	  276	3	0.3615
只	  223	3	0.2921
声	  208	3	0.2724
根	  188	3	0.2462
己	  180	3	0.2358
干	  158	3	0.2069
口	  156	3	0.2043
像	  147	3	0.1925
才	  145	3	0.1899
哭	  144	3	0.1886
城	  136	3	0.1781
放	  134	3	0.1755
春	  123	3	0.1611
脸	  117	3	0.1532
跟	  111	3	0.1454
越	  107	3	0.1401
被	  105	3	0.1375
实	  98	3	0.1284
当	  86	3	0.1126
拿	  86	3	0.1126
轻	  86	3	0.1126
成	  78	3	0.1022
脚	  75	3	0.0982
用	  74	3	0.0969
然	  72	3	0.0943
直	  71	3	0.0930
半	  69	3	0.0904
疼	  66	3	0.0864
草	  65	3	0.0851
满	  62	3	0.0812
条	  61	3	0.0799
难	  60	3	0.0786
发	  58	3	0.0760
怕	  57	3	0.0747
方	  57	3	0.0747
树	  53	3	0.0694
算	  53	3	0.0694
该	  53	3	0.0694
力	  52	3	0.0681
总	  52	3	0.0681
啊	  50	3	0.0655
爷	  50	3	0.0655
音	  50	3	0.0655
鞋	  49	3	0.0642
腿	  48	3	0.0629
低	  44	3	0.0576
提	  43	3	0.0563
应	  42	3	0.0550
花	  42	3	0.0550
响	  41	3	0.0537
带	  40	3	0.0524
风	  40	3	0.0524
刚	  37	3	0.0485
担	  37	3	0.0485
使	  36	3	0.0472
双	  35	3	0.0458
理	  33	3	0.0432
解	  33	3	0.0432
包	  32	3	0.0419
急	  32	3	0.0419
板	  32	3	0.0419
突	  31	3	0.0406
马	  31	3	0.0406
差	  30	3	0.0393
久	  29	3	0.0380
位	  29	3	0.0380
铁	  29	3	0.0380
接	  28	3	0.0367
更	  27	3	0.0354
饿	  26	3	0.0341
如	  25	3	0.0327
其	  24	3	0.0314
办	  24	3	0.0314
变	  24	3	0.0314
句	  24	3	0.0314
定	  24	3	0.0314
空	  24	3	0.0314
重	  24	3	0.0314
求	  23	3	0.0301
烧	  23	3	0.0301
片	  23	3	0.0301
种	  23	3	0.0301
而	  23	3	0.0301
相	  22	3	0.0288
碗	  22	3	0.0288
裤	  22	3	0.0288
通	  22	3	0.0288
主	  21	3	0.0275
坏	  21	3	0.0275
换	  21	3	0.0275
敢	  21	3	0.0275
法	  21	3	0.0275
记	  21	3	0.0275
乎	  20	3	0.0262
平	  20	3	0.0262
清	  20	3	0.0262
照	  20	3	0.0262
信	  19	3	0.0249
安	  19	3	0.0249
忘	  19	3	0.0249
段	  19	3	0.0249
爬	  19	3	0.0249
街	  19	3	0.0249
讲	  19	3	0.0249
净	  18	3	0.0236
怪	  18	3	0.0236
角	  18	3	0.0236
结	  17	3	0.0223
害	  16	3	0.0210
愿	  16	3	0.0210
阳	  16	3	0.0210
数	  15	3	0.0196
糖	  15	3	0.0196
育	  15	3	0.0196
邻	  15	3	0.0196
酒	  15	3	0.0196
刻	  14	3	0.0183
感	  14	3	0.0183
鼻	  14	3	0.0183
搬	  13	3	0.0170
胖	  13	3	0.0170
遇	  13	3	0.0170
黄	  13	3	0.0170
南	  12	3	0.0157
周	  12	3	0.0157
朵	  12	3	0.0157
楼	  12	3	0.0157
香	  12	3	0.0157
万	  11	3	0.0144
扫	  11	3	0.0144
瘦	  11	3	0.0144
舒	  11	3	0.0144
衫	  11	3	0.0144
世	  10	3	0.0131
于	  10	3	0.0131
居	  10	3	0.0131
山	  10	3	0.0131
灯	  10	3	0.0131
耳	  10	3	0.0131
虽	  10	3	0.0131
银	  10	3	0.0131
刷	   9	3	0.0118
加	   9	3	0.0118
物	   9	3	0.0118
饱	   9	3	0.0118
容	   8	3	0.0105
楚	   8	3	0.0105
牙	   8	3	0.0105
盘	   8	3	0.0105
绿	   8	3	0.0105
鲜	   8	3	0.0105
举	   7	3	0.0092
冒	   7	3	0.0092
化	   7	3	0.0092
层	   7	3	0.0092
文	   7	3	0.0092
旧	   7	3	0.0092
礼	   7	3	0.0092
节	   7	3	0.0092
静	   7	3	0.0092
借	   6	3	0.0079
奇	   6	3	0.0079
帽	   6	3	0.0079
注	   6	3	0.0079
聪	   6	3	0.0079
骑	   6	3	0.0079
单	   5	3	0.0065
历	   5	3	0.0065
必	   5	3	0.0065
末	   5	3	0.0065
特	   5	3	0.0065
短	   5	3	0.0065
示	   5	3	0.0065
级	   5	3	0.0065
顾	   5	3	0.0065
鸟	   5	3	0.0065
业	   4	3	0.0052
冰	   4	3	0.0052
夏	   4	3	0.0052
季	   4	3	0.0052
惯	   4	3	0.0052
护	   4	3	0.0052
易	   4	3	0.0052
界	   4	3	0.0052
目	   4	3	0.0052
练	   4	3	0.0052
者	   4	3	0.0052
闻	   4	3	0.0052
除	   4	3	0.0052
决	   3	3	0.0039
刮	   3	3	0.0039
境	   3	3	0.0039
故	   3	3	0.0039
极	   3	3	0.0039
河	   3	3	0.0039
环	   3	3	0.0039
秋	   3	3	0.0039
笔	   3	3	0.0039
简	   3	3	0.0039
箱	   3	3	0.0039
般	   3	3	0.0039
调	   3	3	0.0039
赛	   3	3	0.0039
趣	   3	3	0.0039
选	   3	3	0.0039
须	   3	3	0.0039
冬	   2	3	0.0026
参	   2	3	0.0026
或	   2	3	0.0026
束	   2	3	0.0026
甜	   2	3	0.0026
筷	   2	3	0.0026
终	   2	3	0.0026
蓝	   2	3	0.0026
较	   2	3	0.0026
辆	   2	3	0.0026
迟	   2	3	0.0026
镜	   2	3	0.0026
且	   1	3	0.0013
云	   1	3	0.0013
伞	   1	3	0.0013
健	   1	3	0.0013
史	   1	3	0.0013
复	   1	3	0.0013
婚	   1	3	0.0013
市	   1	3	0.0013
检	   1	3	0.0013
画	   1	3	0.0013
矮	   1	3	0.0013
糕	   1	3	0.0013
绩	   1	3	0.0013
议	   1	3	0.0013
词	   1	3	0.0013
超	   1	3	0.0013
附	   1	3	0.0013
需	   1	3	0.0013
死	  214	4	0.2803
往	  187	4	0.2449
苦	  173	4	0.2266
活	  170	4	0.2227
村	  167	4	0.2187
全	  136	4	0.1781
袋	  125	4	0.1637
连	  112	4	0.1467
福	  110	4	0.1441
拉	  107	4	0.1401
掉	  84	4	0.1100
嘴	  82	4	0.1074
光	  78	4	0.1022
泪	  70	4	0.0917
命	  64	4	0.0838
紧	  61	4	0.0799
指	  59	4	0.0773
抬	  52	4	0.0681
抱	  52	4	0.0681
受	  49	4	0.0642
躺	  49	4	0.0642
将	  45	4	0.0589
推	  43	4	0.0563
呀	  42	4	0.0550
整	  41	4	0.0537
擦	  39	4	0.0511
收	  38	4	0.0498
血	  37	4	0.0485
乱	  35	4	0.0458
毛	  35	4	0.0458
桶	  34	4	0.0445
处	  33	4	0.0432
输	  32	4	0.0419
亲	  31	4	0.0406
户	  31	4	0.0406
流	  31	4	0.0406
伤	  30	4	0.0393
刀	  29	4	0.0380
抽	  29	4	0.0380
留	  29	4	0.0380
纪	  29	4	0.0380
破	  28	4	0.0367
管	  28	4	0.0367
遍	  27	4	0.0354
养	  26	4	0.0341
食	  26	4	0.0341
墙	  25	4	0.0327
替	  25	4	0.0327
油	  25	4	0.0327
扔	  24	4	0.0314
排	  23	4	0.0301
敲	  23	4	0.0301
民	  23	4	0.0301
停	  22	4	0.0288
底	  22	4	0.0288
烟	  22	4	0.0288
弹	  21	4	0.0275
钢	  21	4	0.0275
之	  20	4	0.0262
穷	  20	4	0.0262
鼓	  20	4	0.0262
另	  19	4	0.0249
神	  19	4	0.0249
随	  19	4	0.0249
饼	  19	4	0.0249
反	  18	4	0.0236
够	  18	4	0.0236
皮	  18	4	0.0236
硬	  18	4	0.0236
酸	  18	4	0.0236
醒	  18	4	0.0236
闹	  18	4	0.0236
无	  17	4	0.0223
汗	  17	4	0.0223
社	  17	4	0.0223
肚	  17	4	0.0223
围	  16	4	0.0210
湿	  16	4	0.0210
竟	  16	4	0.0210
翻	  16	4	0.0210
量	  16	4	0.0210
麻	  16	4	0.0210
剩	  15	4	0.0196
原	  15	4	0.0196
巾	  15	4	0.0196
怜	  15	4	0.0196
松	  15	4	0.0196
肯	  15	4	0.0196
赢	  15	4	0.0196
却	  14	4	0.0183
压	  14	4	0.0183
味	  14	4	0.0183
宽	  14	4	0.0183
断	  14	4	0.0183
脱	  14	4	0.0183
软	  14	4	0.0183
孙	  13	4	0.0170
弄	  13	4	0.0170
掌	  13	4	0.0170
棵	  13	4	0.0170
精	  13	4	0.0170
齐	  13	4	0.0170
内	  12	4	0.0157
态	  12	4	0.0157
撞	  12	4	0.0157
格	  12	4	0.0157
章	  12	4	0.0157
交	  11	4	0.0144
圆	  11	4	0.0144
怀	  11	4	0.0144
招	  11	4	0.0144
挂	  11	4	0.0144
散	  11	4	0.0144
此	  11	4	0.0144
沙	  11	4	0.0144
深	  11	4	0.0144
熟	  11	4	0.0144
织	  11	4	0.0144
肥	  11	4	0.0144
部	  11	4	0.0144
丢	  10	4	0.0131
何	  10	4	0.0131
农	  10	4	0.0131
切	  10	4	0.0131
叶	  10	4	0.0131
合	  10	4	0.0131
按	  10	4	0.0131
粗	  10	4	0.0131
续	  10	4	0.0131
许	  10	4	0.0131
与	   9	4	0.0118
传	   9	4	0.0118
博	   9	4	0.0118
咳	   9	4	0.0118
微	   9	4	0.0118
惊	   9	4	0.0118
挺	   9	4	0.0118
材	   9	4	0.0118
继	   9	4	0.0118
缺	   9	4	0.0118
陪	   9	4	0.0118
争	   8	4	0.0105
凉	   8	4	0.0105
各	   8	4	0.0105
嗽	   8	4	0.0105
戴	   8	4	0.0105
支	   8	4	0.0105
改	   8	4	0.0105
江	   8	4	0.0105
群	   8	4	0.0105
计	   8	4	0.0105
金	   8	4	0.0105
顺	   8	4	0.0105
份	   7	4	0.0092
功	   7	4	0.0092
取	   7	4	0.0092
折	   7	4	0.0092
标	   7	4	0.0092
消	   7	4	0.0092
渐	   7	4	0.0092
猪	   7	4	0.0092
由	   7	4	0.0092
集	   7	4	0.0092
验	   7	4	0.0092
免	   6	4	0.0079
厚	   6	4	0.0079
吸	   6	4	0.0079
品	   6	4	0.0079
广	   6	4	0.0079
形	   6	4	0.0079
懒	   6	4	0.0079
拾	   6	4	0.0079
料	   6	4	0.0079
暖	   6	4	0.0079
盐	   6	4	0.0079
省	   6	4	0.0079
确	   6	4	0.0079
积	   6	4	0.0079
稍	   6	4	0.0079
细	   6	4	0.0079
美	   6	4	0.0079
负	   6	4	0.0079
败	   6	4	0.0079
骗	   6	4	0.0079
任	   5	4	0.0065
即	   5	4	0.0065
寒	   5	4	0.0065
尽	   5	4	0.0065
度	   5	4	0.0065
母	   5	4	0.0065
洋	   5	4	0.0065
激	   5	4	0.0065
瓶	   5	4	0.0065
费	   5	4	0.0065
资	   5	4	0.0065
针	   5	4	0.0065
互	   4	4	0.0052
代	   4	4	0.0052
保	   4	4	0.0052
入	   4	4	0.0052
划	   4	4	0.0052
则	   4	4	0.0052
堵	   4	4	0.0052
弃	   4	4	0.0052
彩	   4	4	0.0052
性	   4	4	0.0052
握	   4	4	0.0052
梦	   4	4	0.0052
汤	   4	4	0.0052
泼	   4	4	0.0052
浪	   4	4	0.0052
窗	   4	4	0.0052
笨	   4	4	0.0052
言	   4	4	0.0052
访	   4	4	0.0052
谈	   4	4	0.0052
辛	   4	4	0.0052
降	   4	4	0.0052
顿	   4	4	0.0052
丰	   3	4	0.0039
利	   3	4	0.0039
印	   3	4	0.0039
厉	   3	4	0.0039
及	   3	4	0.0039
台	   3	4	0.0039
吵	   3	4	0.0039
困	   3	4	0.0039
填	   3	4	0.0039
失	   3	4	0.0039
孤	   3	4	0.0039
密	   3	4	0.0039
富	   3	4	0.0039
尝	   3	4	0.0039
展	   3	4	0.0039
引	   3	4	0.0039
扬	   3	4	0.0039
扮	   3	4	0.0039
景	   3	4	0.0039
暗	   3	4	0.0039
究	   3	4	0.0039
绝	   3	4	0.0039
羞	   3	4	0.0039
至	   3	4	0.0039
规	   3	4	0.0039
货	   3	4	0.0039
达	   3	4	0.0039
险	   3	4	0.0039
专	   2	4	0.0026
仍	   2	4	0.0026
供	   2	4	0.0026
俩	   2	4	0.0026
值	   2	4	0.0026
克	   2	4	0.0026
咸	   2	4	0.0026
奋	   2	4	0.0026
察	   2	4	0.0026
导	   2	4	0.0026
忆	   2	4	0.0026
志	   2	4	0.0026
忽	   2	4	0.0026
播	   2	4	0.0026
止	   2	4	0.0026
毕	   2	4	0.0026
永	   2	4	0.0026
海	   2	4	0.0026
温	   2	4	0.0026
漫	   2	4	0.0026
烦	   2	4	0.0026
父	   2	4	0.0026
甚	   2	4	0.0026
盒	   2	4	0.0026
篇	   2	4	0.0026
聊	   2	4	0.0026
脏	   2	4	0.0026
脾	   2	4	0.0026
虑	   2	4	0.0026
论	   2	4	0.0026
误	   2	4	0.0026
象	   2	4	0.0026
逛	   2	4	0.0026
首	   2	4	0.0026
严	   1	4	0.0013
乘	   1	4	0.0013
仅	   1	4	0.0013
优	   1	4	0.0013
例	   1	4	0.0013
假	   1	4	0.0013
偶	   1	4	0.0013
傅	   1	4	0.0013
具	   1	4	0.0013
况	   1	4	0.0013
减	   1	4	0.0013
判	   1	4	0.0013
制	   1	4	0.0013
否	   1	4	0.0013
售	   1	4	0.0013
圾	   1	4	0.0013
垃	   1	4	0.0013
基	   1	4	0.0013
奖	   1	4	0.0013
尔	   1	4	0.0013
并	   1	4	0.0013
座	   1	4	0.0013
律	   1	4	0.0013
恐	   1	4	0.0013
悉	   1	4	0.0013
悔	   1	4	0.0013
惜	   1	4	0.0013
愉	   1	4	0.0013
批	   1	4	0.0013
既	   1	4	0.0013
术	   1	4	0.0013
林	   1	4	0.0013
染	   1	4	0.0013
桥	   1	4	0.0013
歉	   1	4	0.0013
济	   1	4	0.0013
猜	   1	4	0.0013
码	   1	4	0.0013
硕	   1	4	0.0013
秀	   1	4	0.0013
科	   1	4	0.0013
程	   1	4	0.0013
童	   1	4	0.0013
签	   1	4	0.0013
职	   1	4	0.0013
聘	   1	4	0.0013
肤	   1	4	0.0013
获	   1	4	0.0013
观	   1	4	0.0013
警	   1	4	0.0013
证	   1	4	0.0013
评	   1	4	0.0013
责	   1	4	0.0013
逐	   1	4	0.0013
造	   1	4	0.0013
阅	   1	4	0.0013
际	   1	4	0.0013
珍	  581	5	0.7610
庆	  329	5	0.4309
队	  194	5	0.2541
娘	  189	5	0.2476
屋	  133	5	0.1742
喊	  123	5	0.1611
田	  112	5	0.1467
龙	  97	5	0.1270
摇	  90	5	0.1179
背	  78	5	0.1022
倒	  73	5	0.0956
王	  62	5	0.0812
摸	  59	5	0.0773
阵	  52	5	0.0681
赶	  47	5	0.0616
转	  47	5	0.0616
拍	  46	5	0.0603
吓	  45	5	0.0589
巴	  45	5	0.0589
煮	  45	5	0.0589
呼	  43	5	0.0563
伸	  42	5	0.0550
枪	  42	5	0.0550
劲	  40	5	0.0524
伙	  39	5	0.0511
似	  38	5	0.0498
偷	  38	5	0.0498
朝	  37	5	0.0485
肩	  37	5	0.0485
冲	  36	5	0.0472
青	  36	5	0.0472
县	  35	5	0.0458
炮	  35	5	0.0458
腰	  33	5	0.0432
夜	  31	5	0.0406
抢	  31	5	0.0406
挥	  31	5	0.0406
烂	  30	5	0.0393
膊	  30	5	0.0393
锅	  30	5	0.0393
颗	  30	5	0.0393
军	  29	5	0.0380
膀	  29	5	0.0380
念	  28	5	0.0367
睁	  28	5	0.0367
股	  28	5	0.0367
胳	  27	5	0.0354
蹲	  27	5	0.0354
骂	  27	5	0.0354
挑	  26	5	0.0341
胸	  26	5	0.0341
靠	  26	5	0.0341
领	  26	5	0.0341
兵	  25	5	0.0327
摆	  25	5	0.0327
脖	  25	5	0.0327
呆	  24	5	0.0314
哈	  24	5	0.0314
布	  24	5	0.0314
扶	  24	5	0.0314
救	  24	5	0.0314
模	  23	5	0.0301
歪	  23	5	0.0301
石	  23	5	0.0301
糊	  23	5	0.0301
辈	  23	5	0.0301
产	  22	5	0.0288
堆	  22	5	0.0288
嫁	  22	5	0.0288
盖	  22	5	0.0288
初	  21	5	0.0275
娶	  21	5	0.0275
歇	  21	5	0.0275
闭	  21	5	0.0275
逃	  20	5	0.0262
顶	  20	5	0.0262
抓	  19	5	0.0249
土	  18	5	0.0236
吹	  17	5	0.0223
架	  17	5	0.0223
牌	  17	5	0.0223
祖	  17	5	0.0223
落	  17	5	0.0223
贴	  17	5	0.0223
官	  16	5	0.0210
弯	  16	5	0.0210
抖	  16	5	0.0210
池	  16	5	0.0210
粮	  16	5	0.0210
糟	  16	5	0.0210
绸	  16	5	0.0210
木	  15	5	0.0196
待	  14	5	0.0183
慌	  14	5	0.0183
挣	  14	5	0.0183
摔	  14	5	0.0183
晕	  14	5	0.0183
派	  14	5	0.0183
述	  14	5	0.0183
野	  14	5	0.0183
闪	  14	5	0.0183
傍	  13	5	0.0170
忍	  13	5	0.0170
沉	  13	5	0.0170
涂	  13	5	0.0170
滚	  13	5	0.0170
牵	  13	5	0.0170
立	  13	5	0.0170
悄	  12	5	0.0157
棉	  12	5	0.0157
轮	  12	5	0.0157
傻	  11	5	0.0144
嗓	  11	5	0.0144
慰	  11	5	0.0144
挤	  11	5	0.0144
摘	  11	5	0.0144
眉	  11	5	0.0144
私	  11	5	0.0144
豆	  11	5	0.0144
闲	  11	5	0.0144
露	  11	5	0.0144
飘	  11	5	0.0144
骨	  11	5	0.0144
卫	  10	5	0.0131
圈	  10	5	0.0131
宗	  10	5	0.0131
拦	  10	5	0.0131
捡	  10	5	0.0131
晒	  10	5	0.0131
欠	  10	5	0.0131
治	  10	5	0.0131
绳	  10	5	0.0131
舍	  10	5	0.0131
伴	   9	5	0.0118
柴	   9	5	0.0118
竹	   9	5	0.0118
缩	   9	5	0.0118
铜	   9	5	0.0118
雇	   9	5	0.0118
尚	   8	5	0.0105
悠	   8	5	0.0105
横	   8	5	0.0105
滑	   8	5	0.0105
线	   8	5	0.0105
躲	   8	5	0.0105
透	   8	5	0.0105
递	   8	5	0.0105
乡	   7	5	0.0092
付	   7	5	0.0092
令	   7	5	0.0092
佛	   7	5	0.0092
充	   7	5	0.0092
咬	   7	5	0.0092
团	   7	5	0.0092
壶	   7	5	0.0092
委	   7	5	0.0092
守	   7	5	0.0092
强	   7	5	0.0092
怒	   7	5	0.0092
扇	   7	5	0.0092
拐	   7	5	0.0092
插	   7	5	0.0092
斜	   7	5	0.0092
显	   7	5	0.0092
杀	   7	5	0.0092
烫	   7	5	0.0092
碰	   7	5	0.0092
裹	   7	5	0.0092
采	   7	5	0.0092
丑	   6	5	0.0079
仿	   6	5	0.0079
劝	   6	5	0.0079
势	   6	5	0.0079
勤	   6	5	0.0079
卷	   6	5	0.0079
嚷	   6	5	0.0079
恶	   6	5	0.0079
拆	   6	5	0.0079
拥	   6	5	0.0079
拳	   6	5	0.0079
操	   6	5	0.0079
敬	   6	5	0.0079
移	   6	5	0.0079
胡	   6	5	0.0079
藏	   6	5	0.0079
虚	   6	5	0.0079
馒	   6	5	0.0079
丁	   5	5	0.0065
俗	   5	5	0.0065
兄	   5	5	0.0065
凭	   5	5	0.0065
坦	   5	5	0.0065
壁	   5	5	0.0065
夸	   5	5	0.0065
夹	   5	5	0.0065
尖	   5	5	0.0065
席	   5	5	0.0065
恨	   5	5	0.0065
愁	   5	5	0.0065
投	   5	5	0.0065
挡	   5	5	0.0065
桃	   5	5	0.0065
滴	   5	5	0.0065
灰	   5	5	0.0065
状	   5	5	0.0065
疯	   5	5	0.0065
砍	   5	5	0.0065
脆	   5	5	0.0065
装	   5	5	0.0065
丝	   4	5	0.0052
临	   4	5	0.0052
依	   4	5	0.0052
劳	   4	5	0.0052
匆	   4	5	0.0052
古	   4	5	0.0052
夕	   4	5	0.0052
套	   4	5	0.0052
姿	   4	5	0.0052
尘	   4	5	0.0052
帝	   4	5	0.0052
托	   4	5	0.0052
承	   4	5	0.0052
披	   4	5	0.0052
曾	   4	5	0.0052
洞	   4	5	0.0052
灵	   4	5	0.0052
灾	   4	5	0.0052
炸	   4	5	0.0052
犹	   4	5	0.0052
甩	   4	5	0.0052
痒	   4	5	0.0052
皇	   4	5	0.0052
盆	   4	5	0.0052
盼	   4	5	0.0052
编	   4	5	0.0052
置	   4	5	0.0052
胆	   4	5	0.0052
胶	   4	5	0.0052
臭	   4	5	0.0052
良	   4	5	0.0052
补	   4	5	0.0052
训	   4	5	0.0052
迷	   4	5	0.0052
退	   4	5	0.0052
革	   4	5	0.0052
义	   3	5	0.0039
乖	   3	5	0.0039
催	   3	5	0.0039
冻	   3	5	0.0039
刺	   3	5	0.0039
召	   3	5	0.0039
吐	   3	5	0.0039
咐	   3	5	0.0039
唉	   3	5	0.0039
嘱	   3	5	0.0039
孝	   3	5	0.0039
宁	   3	5	0.0039
射	   3	5	0.0039
局	   3	5	0.0039
屈	   3	5	0.0039
巨	   3	5	0.0039
废	   3	5	0.0039
悲	   3	5	0.0039
愤	   3	5	0.0039
抗	   3	5	0.0039
描	   3	5	0.0039
旦	   3	5	0.0039
未	   3	5	0.0039
枕	   3	5	0.0039
梳	   3	5	0.0039
泛	   3	5	0.0039
浇	   3	5	0.0039
涨	   3	5	0.0039
滩	   3	5	0.0039
煤	   3	5	0.0039
献	   3	5	0.0039
痛	   3	5	0.0039
矩	   3	5	0.0039
稳	   3	5	0.0039
纯	   3	5	0.0039
缓	   3	5	0.0039
罪	   3	5	0.0039
致	   3	5	0.0039
薄	   3	5	0.0039
蜂	   3	5	0.0039
途	   3	5	0.0039
闯	   3	5	0.0039
震	   3	5	0.0039
鬼	   3	5	0.0039
击	   2	5	0.0026
剪	   2	5	0.0026
匹	   2	5	0.0026
升	   2	5	0.0026
厅	   2	5	0.0026
善	   2	5	0.0026
型	   2	5	0.0026
姑	   2	5	0.0026
嫩	   2	5	0.0026
存	   2	5	0.0026
府	   2	5	0.0026
建	   2	5	0.0026
弱	   2	5	0.0026
彻	   2	5	0.0026
德	   2	5	0.0026
战	   2	5	0.0026
拜	   2	5	0.0026
控	   2	5	0.0026
搞	   2	5	0.0026
撕	   2	5	0.0026
某	   2	5	0.0026
毫	   2	5	0.0026
浓	   2	5	0.0026
灭	   2	5	0.0026
燃	   2	5	0.0026
犯	   2	5	0.0026
甲	   2	5	0.0026
疲	   2	5	0.0026
瞧	   2	5	0.0026
紫	   2	5	0.0026
绕	   2	5	0.0026
绪	   2	5	0.0026
耽	   2	5	0.0026
舅	   2	5	0.0026
舌	   2	5	0.0026
艰	   2	5	0.0026
艳	   2	5	0.0026
趁	   2	5	0.0026
踩	   2	5	0.0026
销	   2	5	0.0026
阶	   2	5	0.0026
隔	   2	5	0.0026
雷	   2	5	0.0026
霉	   2	5	0.0026
频	   2	5	0.0026
乏	   1	5	0.0013
亏	   1	5	0.0013
享	   1	5	0.0013
余	   1	5	0.0013
佣	   1	5	0.0013
凡	   1	5	0.0013
勺	   1	5	0.0013
华	   1	5	0.0013
占	   1	5	0.0013
卧	   1	5	0.0013
厂	   1	5	0.0013
固	   1	5	0.0013
妇	   1	5	0.0013
妙	   1	5	0.0013
威	   1	5	0.0013
宝	   1	5	0.0013
宣	   1	5	0.0013
寻	   1	5	0.0013
寿	   1	5	0.0013
封	   1	5	0.0013
尾	   1	5	0.0013
属	   1	5	0.0013
岸	   1	5	0.0013
幅	   1	5	0.0013
幻	   1	5	0.0013
庙	   1	5	0.0013
彼	   1	5	0.0013
惠	   1	5	0.0013
执	   1	5	0.0013
损	   1	5	0.0013
措	   1	5	0.0013
政	   1	5	0.0013
敌	   1	5	0.0013
斗	   1	5	0.0013
智	   1	5	0.0013
权	   1	5	0.0013
柜	   1	5	0.0013
梨	   1	5	0.0013
欣	   1	5	0.0013
款	   1	5	0.0013
汇	   1	5	0.0013
源	   1	5	0.0013
漏	   1	5	0.0013
漠	   1	5	0.0013
炒	   1	5	0.0013
烈	   1	5	0.0013
版	   1	5	0.0013
狼	   1	5	0.0013
碍	   1	5	0.0013
秘	   1	5	0.0013
类	   1	5	0.0013
粒	   1	5	0.0013
粘	   1	5	0.0013
纷	   1	5	0.0013
统	   1	5	0.0013
缘	   1	5	0.0013
罐	   1	5	0.0013
聚	   1	5	0.0013
胃	   1	5	0.0013
胜	   1	5	0.0013
腐	   1	5	0.0013
苗	   1	5	0.0013
蔬	   1	5	0.0013
蜜	   1	5	0.0013
融	   1	5	0.0013
触	   1	5	0.0013
诗	   1	5	0.0013
豫	   1	5	0.0013
财	   1	5	0.0013
赏	   1	5	0.0013
赔	   1	5	0.0013
趋	   1	5	0.0013
载	   1	5	0.0013
辞	   1	5	0.0013
返	   1	5	0.0013
遵	   1	5	0.0013
避	   1	5	0.0013
醉	   1	5	0.0013
阻	   1	5	0.0013
陌	   1	5	0.0013
项	   1	5	0.0013
饰	   1	5	0.0013
魅	   1	5	0.0013
鸭	   1	5	0.0013
霞	  463	6	0.6064
啦	  80	6	0.1048
嘿	  40	6	0.0524
割	  38	6	0.0498
赌	  38	6	0.0498
坑	  34	6	0.0445
扭	  32	6	0.0419
屁	  30	6	0.0393
挨	  29	6	0.0380
稻	  28	6	0.0367
埋	  27	6	0.0354
晃	  26	6	0.0341
泥	  26	6	0.0341
扑	  25	6	0.0327
端	  23	6	0.0301
副	  21	6	0.0275
揍	  21	6	0.0275
偏	  20	6	0.0262
堂	  20	6	0.0262
坟	  19	6	0.0249
仗	  18	6	0.0236
哆	  18	6	0.0236
嗦	  18	6	0.0236
腾	  17	6	0.0223
跪	  17	6	0.0223
债	  16	6	0.0210
哇	  16	6	0.0210
宰	  16	6	0.0210
拖	  16	6	0.0210
捏	  16	6	0.0210
眯	  16	6	0.0210
砸	  16	6	0.0210
缝	  16	6	0.0210
翘	  16	6	0.0210
畜	  15	6	0.0196
粥	  15	6	0.0196
耕	  15	6	0.0196
叹	  14	6	0.0183
塘	  14	6	0.0183
熬	  14	6	0.0183
皱	  14	6	0.0183
踏	  14	6	0.0183
吊	  13	6	0.0170
帐	  13	6	0.0170
扛	  13	6	0.0170
挖	  13	6	0.0170
晨	  13	6	0.0170
枝	  13	6	0.0170
袖	  13	6	0.0170
抹	  12	6	0.0157
喘	  11	6	0.0144
嗯	  11	6	0.0144
壮	  11	6	0.0144
旗	  11	6	0.0144
昏	  11	6	0.0144
跌	  11	6	0.0144
郎	  11	6	0.0144
凑	  10	6	0.0131
吞	  10	6	0.0131
呵	  10	6	0.0131
哄	  10	6	0.0131
哑	  10	6	0.0131
押	  10	6	0.0131
拼	  10	6	0.0131
盈	  10	6	0.0131
荡	  10	6	0.0131
庄	   9	6	0.0118
扯	   9	6	0.0118
溜	   9	6	0.0118
眨	   9	6	0.0118
磨	   9	6	0.0118
铺	   9	6	0.0118
党	   8	6	0.0105
唇	   8	6	0.0105
垂	   8	6	0.0105
塞	   8	6	0.0105
搁	   8	6	0.0105
混	   8	6	0.0105
狠	   8	6	0.0105
耀	   8	6	0.0105
赤	   8	6	0.0105
钻	   8	6	0.0105
俘	   7	6	0.0092
嫌	   7	6	0.0092
怨	   7	6	0.0092
掘	   7	6	0.0092
撑	   7	6	0.0092
欺	   7	6	0.0092
沿	   7	6	0.0092
蒙	   7	6	0.0092
虏	   7	6	0.0092
跨	   7	6	0.0092
扁	   6	6	0.0079
撒	   6	6	0.0079
沾	   6	6	0.0079
滋	   6	6	0.0079
灌	   6	6	0.0079
灶	   6	6	0.0079
焦	   6	6	0.0079
牲	   6	6	0.0079
秃	   6	6	0.0079
窜	   6	6	0.0079
绑	   6	6	0.0079
肿	   6	6	0.0079
袍	   6	6	0.0079
额	   6	6	0.0079
兜	   5	6	0.0065
凶	   5	6	0.0065
吼	   5	6	0.0065
哨	   5	6	0.0065
婆	   5	6	0.0065
尸	   5	6	0.0065
归	   5	6	0.0065
恭	   5	6	0.0065
愣	   5	6	0.0065
扎	   5	6	0.0065
拄	   5	6	0.0065
掏	   5	6	0.0065
掷	   5	6	0.0065
揭	   5	6	0.0065
斥	   5	6	0.0065
梁	   5	6	0.0065
淋	   5	6	0.0065
粉	   5	6	0.0065
脉	   5	6	0.0065
臂	   5	6	0.0065
蹬	   5	6	0.0065
阔	   5	6	0.0065
陈	   5	6	0.0065
丧	   4	6	0.0052
串	   4	6	0.0052
仰	   4	6	0.0052
叠	   4	6	0.0052
嘛	   4	6	0.0052
娃	   4	6	0.0052
怯	   4	6	0.0052
惨	   4	6	0.0052
拔	   4	6	0.0052
捆	   4	6	0.0052
搓	   4	6	0.0052
敞	   4	6	0.0052
曲	   4	6	0.0052
沫	   4	6	0.0052
熄	   4	6	0.0052
瓦	   4	6	0.0052
盛	   4	6	0.0052
砖	   4	6	0.0052
稀	   4	6	0.0052
窝	   4	6	0.0052
纳	   4	6	0.0052
缠	   4	6	0.0052
膛	   4	6	0.0052
蒸	   4	6	0.0052
谣	   4	6	0.0052
逼	   4	6	0.0052
乌	   3	6	0.0039
仇	   3	6	0.0039
削	   3	6	0.0039
劈	   3	6	0.0039
哀	   3	6	0.0039
哼	   3	6	0.0039
唾	   3	6	0.0039
啃	   3	6	0.0039
悬	   3	6	0.0039
截	   3	6	0.0039
扣	   3	6	0.0039
拨	   3	6	0.0039
挎	   3	6	0.0039
捉	   3	6	0.0039
捎	   3	6	0.0039
捧	   3	6	0.0039
搏	   3	6	0.0039
栽	   3	6	0.0039
泄	   3	6	0.0039
涌	   3	6	0.0039
漆	   3	6	0.0039
猛	   3	6	0.0039
磕	   3	6	0.0039
祸	   3	6	0.0039
竖	   3	6	0.0039
纹	   3	6	0.0039
聋	   3	6	0.0039
膝	   3	6	0.0039
舔	   3	6	0.0039
芒	   3	6	0.0039
茂	   3	6	0.0039
蠢	   3	6	0.0039
裂	   3	6	0.0039
蹦	   3	6	0.0039
遥	   3	6	0.0039
镶	   3	6	0.0039
魂	   3	6	0.0039
丛	   2	6	0.0026
井	   2	6	0.0026
伏	   2	6	0.0026
伶	   2	6	0.0026
俯	   2	6	0.0026
倦	   2	6	0.0026
僵	   2	6	0.0026
剥	   2	6	0.0026
勃	   2	6	0.0026
勾	   2	6	0.0026
卸	   2	6	0.0026
吉	   2	6	0.0026
咽	   2	6	0.0026
哎	   2	6	0.0026
嚼	   2	6	0.0026
奴	   2	6	0.0026
媒	   2	6	0.0026
恩	   2	6	0.0026
悦	   2	6	0.0026
惦	   2	6	0.0026
挠	   2	6	0.0026
掀	   2	6	0.0026
掰	   2	6	0.0026
揉	   2	6	0.0026
搭	   2	6	0.0026
斯	   2	6	0.0026
旺	   2	6	0.0026
晶	   2	6	0.0026
杖	   2	6	0.0026
枯	   2	6	0.0026
柱	   2	6	0.0026
梢	   2	6	0.0026
泡	   2	6	0.0026
波	   2	6	0.0026
添	   2	6	0.0026
渗	   2	6	0.0026
渡	   2	6	0.0026
爆	   2	6	0.0026
珠	   2	6	0.0026
番	   2	6	0.0026
疏	   2	6	0.0026
瘫	   2	6	0.0026
盯	   2	6	0.0026
睬	   2	6	0.0026
瞪	   2	6	0.0026
碌	   2	6	0.0026
窃	   2	6	0.0026
筐	   2	6	0.0026
筒	   2	6	0.0026
索	   2	6	0.0026
绘	   2	6	0.0026
罩	   2	6	0.0026
耗	   2	6	0.0026
腔	   2	6	0.0026
葬	   2	6	0.0026
蓄	   2	6	0.0026
趴	   2	6	0.0026
蹋	   2	6	0.0026
钉	   2	6	0.0026
钞	   2	6	0.0026
闷	   2	6	0.0026
霍	   2	6	0.0026
颠	   2	6	0.0026
饥	   2	6	0.0026
馋	   2	6	0.0026
齿	   2	6	0.0026
仁	   1	6	0.0013
伍	   1	6	0.0013
侧	   1	6	0.0013
兆	   1	6	0.0013
冤	   1	6	0.0013
凄	   1	6	0.0013
凸	   1	6	0.0013
叨	   1	6	0.0013
叼	   1	6	0.0013
吟	   1	6	0.0013
呈	   1	6	0.0013
呻	   1	6	0.0013
咋	   1	6	0.0013
坡	   1	6	0.0013
垫	   1	6	0.0013
央	   1	6	0.0013
夺	   1	6	0.0013
妆	   1	6	0.0013
媳	   1	6	0.0013
嫂	   1	6	0.0013
孕	   1	6	0.0013
宅	   1	6	0.0013
屑	   1	6	0.0013
屡	   1	6	0.0013
履	   1	6	0.0013
岳	   1	6	0.0013
幢	   1	6	0.0013
径	   1	6	0.0013
徒	   1	6	0.0013
忌	   1	6	0.0013
忧	   1	6	0.0013
扒	   1	6	0.0013
抛	   1	6	0.0013
抵	   1	6	0.0013
挽	   1	6	0.0013
捍	   1	6	0.0013
摊	   1	6	0.0013
斟	   1	6	0.0013
旷	   1	6	0.0013
昂	   1	6	0.0013
晓	   1	6	0.0013
晰	   1	6	0.0013
晾	   1	6	0.0013
暴	   1	6	0.0013
朗	   1	6	0.0013
朽	   1	6	0.0013
杆	   1	6	0.0013
欲	   1	6	0.0013
毁	   1	6	0.0013
氧	   1	6	0.0013
沃	   1	6	0.0013
沮	   1	6	0.0013
浊	   1	6	0.0013
浑	   1	6	0.0013
涕	   1	6	0.0013
淹	   1	6	0.0013
渣	   1	6	0.0013
湾	   1	6	0.0013
滞	   1	6	0.0013
潮	   1	6	0.0013
炎	   1	6	0.0013
牢	   1	6	0.0013
琢	   1	6	0.0013
甘	   1	6	0.0013
畅	   1	6	0.0013
疫	   1	6	0.0013
痕	   1	6	0.0013
瘸	   1	6	0.0013
皆	   1	6	0.0013
眶	   1	6	0.0013
瞒	   1	6	0.0013
秤	   1	6	0.0013
笼	   1	6	0.0013
筋	   1	6	0.0013
粹	   1	6	0.0013
纠	   1	6	0.0013
纽	   1	6	0.0013
耍	   1	6	0.0013
耸	   1	6	0.0013
胎	   1	6	0.0013
脂	   1	6	0.0013
腹	   1	6	0.0013
腻	   1	6	0.0013
苍	   1	6	0.0013
苏	   1	6	0.0013
若	   1	6	0.0013
莫	   1	6	0.0013
虫	   1	6	0.0013
衰	   1	6	0.0013
谷	   1	6	0.0013
贤	   1	6	0.0013
贼	   1	6	0.0013
踊	   1	6	0.0013
躬	   1	6	0.0013
轰	   1	6	0.0013
辟	   1	6	0.0013
辰	   1	6	0.0013
逝	   1	6	0.0013
锋	   1	6	0.0013
隐	   1	6	0.0013
隙	   1	6	0.0013
雕	   1	6	0.0013
霸	   1	6	0.0013
饲	   1	6	0.0013
饶	   1	6	0.0013
骚	   1	6	0.0013
魄	   1	6	0.0013
鸣	   1	6	0.0013
凤	  462		0.6051
爹	  206		0.2698
嘻	  50		0.0655
呜	  46		0.0603
茅	  31		0.0406
亩	  28		0.0367
徐	  26		0.0341
锄	  25		0.0327
埂	  24		0.0314
沈	  23		0.0301
咚	  19		0.0249
镰	  19		0.0249
哗	  18		0.0236
哧	  17		0.0223
粪	  17		0.0223
轿	  17		0.0223
咧	  16		0.0210
晌	  16		0.0210
汪	  16		0.0210
仆	  15		0.0196
凳	  15		0.0196
棚	  15		0.0196
脊	  15		0.0196
嗡	  14		0.0183
妓	  14		0.0183
锣	  13		0.0170
佃	  12		0.0157
骰	  12		0.0157
婿	  11		0.0144
毙	  11		0.0144
缸	  11		0.0144
唤	   9		0.0118
屎	   9		0.0118
棺	   9		0.0118
犁	   9		0.0118
蒋	   9		0.0118
蚊	   9		0.0118
吆	   8		0.0105
唬	   8		0.0105
嗷	   8		0.0105
楣	   8		0.0105
槛	   8		0.0105
刘	   7		0.0092
塾	   7		0.0092
尿	   7		0.0092
捂	   7		0.0092
竿	   7		0.0092
鹅	   7		0.0092
丫	   6		0.0079
侍	   6		0.0079
匠	   6		0.0079
咩	   6		0.0079
哒	   6		0.0079
啪	   6		0.0079
怔	   6		0.0079
拚	   6		0.0079
梆	   6		0.0079
裆	   6		0.0079
赊	   6		0.0079
雀	   6		0.0079
哝	   5		0.0065
嘟	   5		0.0065
噼	   5		0.0065
稼	   5		0.0065
荫	   5		0.0065
叽	   4		0.0052
咝	   4		0.0052
唰	   4		0.0052
喳	   4		0.0052
嫖	   4		0.0052
孽	   4		0.0052
帚	   4		0.0052
捶	   4		0.0052
柳	   4		0.0052
洼	   4		0.0052
硌	   4		0.0052
穗	   4		0.0052
绵	   4		0.0052
缰	   4		0.0052
耷	   4		0.0052
肠	   4		0.0052
黝	   4		0.0052
吭	   3		0.0039
囱	   3		0.0039
契	   3		0.0039
姜	   3		0.0039
弓	   3		0.0039
捅	   3		0.0039
揪	   3		0.0039
搔	   3		0.0039
爪	   3		0.0039
瞄	   3		0.0039
绊	   3		0.0039
裸	   3		0.0039
褥	   3		0.0039
龟	   3		0.0039
刨	   2		0.0026
剁	   2		0.0026
剐	   2		0.0026
吠	   2		0.0026
吱	   2		0.0026
吾	   2		0.0026
咔	   2		0.0026
咕	   2		0.0026
咿	   2		0.0026
嗖	   2		0.0026
嗤	   2		0.0026
噢	   2		0.0026
嚓	   2		0.0026
垛	   2		0.0026
垮	   2		0.0026
夭	   2		0.0026
帕	   2		0.0026
揖	   2		0.0026
揣	   2		0.0026
搐	   2		0.0026
撇	   2		0.0026
撩	   2		0.0026
榆	   2		0.0026
泣	   2		0.0026
淌	   2		0.0026
漉	   2		0.0026
炊	   2		0.0026
痴	   2		0.0026
瘟	   2		0.0026
癫	   2		0.0026
盏	   2		0.0026
瞅	   2		0.0026
瞌	   2		0.0026
瞟	   2		0.0026
硝	   2		0.0026
秧	   2		0.0026
箩	   2		0.0026
羔	   2		0.0026
肘	   2		0.0026
荤	   2		0.0026
蚁	   2		0.0026
蚂	   2		0.0026
袄	   2		0.0026
袅	   2		0.0026
踱	   2		0.0026
迢	   2		0.0026
飕	   2		0.0026
馊	   2		0.0026
乇	   1		0.0013
伫	   1		0.0013
倔	   1		0.0013
叩	   1		0.0013
吡	   1		0.0013
呐	   1		0.0013
呸	   1		0.0013
哽	   1		0.0013
唢	   1		0.0013
唷	   1		0.0013
嗝	   1		0.0013
嗵	   1		0.0013
嘶	   1		0.0013
噎	   1		0.0013
垢	   1		0.0013
堇	   1		0.0013
墩	   1		0.0013
岣	   1		0.0013
岬	   1		0.0013
崽	   1		0.0013
徽	   1		0.0013
恙	   1		0.0013
抿	   1		0.0013
拇	   1		0.0013
拱	   1		0.0013
掺	   1		0.0013
搪	   1		0.0013
擂	   1		0.0013
攥	   1		0.0013
暮	   1		0.0013
曳	   1		0.0013
杏	   1		0.0013
柄	   1		0.0013
橇	   1		0.0013
殷	   1		0.0013
沂	   1		0.0013
浆	   1		0.0013
淳	   1		0.0013
湎	   1		0.0013
煊	   1		0.0013
痰	   1		0.0013
盔	   1		0.0013
盹	   1		0.0013
瞬	   1		0.0013
矫	   1		0.0013
碜	   1		0.0013
礁	   1		0.0013
禾	   1		0.0013
秆	   1		0.0013
筏	   1		0.0013
簿	   1		0.0013
粽	   1		0.0013
糙	   1		0.0013
绱	   1		0.0013
绷	   1		0.0013
腕	   1		0.0013
舀	   1		0.0013
茄	   1		0.0013
茧	   1		0.0013
荼	   1		0.0013
莅	   1		0.0013
藤	   1		0.0013
蛙	   1		0.0013
蝇	   1		0.0013
袒	   1		0.0013
褪	   1		0.0013
褴	   1		0.0013
讷	   1		0.0013
跺	   1		0.0013
踮	   1		0.0013
逆	   1		0.0013
钝	   1		0.0013
钧	   1		0.0013
铲	   1		0.0013
阉	   1		0.0013
颐	   1		0.0013
驴	   1		0.0013
鳅	   1		0.0013
鹗	   1		0.0013
鼋	   1		0.0013
龊	   1		0.0013

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.